Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuality a správy

Príspevky

Obecné noviny č.2/2014

20. 10. 2014

 

Nový kríž v miestnej časti Stolečné

8. 10. 2014

 

Kniha o Hornej Marikovej

18. 8. 2014

 

Rekonštrukcia vstupu do Kultúrneho domu

25. 4. 2014

     Viacúčelová budova v ktorej sídli Obecný úrad a v ktorej sa nachádza i sála Kultúrneho domu je v prevádzke viac ako tridsaťpäť rokov.

 

Zaujímavé lokality v Marikovskej doline

14. 4. 2014

 

Nenávratný finančný príspevok na úpravu verejných priestorov

30. 12. 2013

 

Zmluva o spolupráci

4. 2. 2013

 

        28. januára 2013 bola uzatvorená Zmluva medzi Obcou Horná Mariková a Spoločnosťou Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o..

 

Obec dostala dotáciu

23. 3. 2012

Obec dostala dotáciu z rozpočtovej rezervy odstupujúcej predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej v rámci projektu vlády "Náš vidiek".

 

MIESTNE KOMUNIKÁCIE V OBCI HORNÁ MARIKOVÁ - AKO ĎALEJ?

23. 8. 2011

       Horúcim problémom v našej obci je stav miestnych komunikácií.  Zvlášť v častiach obce Pagaňov smerom do Rovného, Modlatín nad osadou Kuchtovci až po osadu Kulincovci, Modlatín smer do Žrnového, cesta do Udíčky, Ráztoka smer do osady Kopíncovce. 
        Pod stav týchto ciest sa v rozhodujúcej miere podpisuje ich využívanie pri zvoze dreva subjektami, ktoré túto činnosť robia komerčne, z tejto činnosti majú zisk a k nášmu majetku sa správajú doslova "vandalsky". 
Značne je poškodená i cesta III. triedy, ktorú má v správe Trenčiansky samosprávny kraj a to doslova v celej jej dĺžke.
      Miestne komunikácie sú naše a je v našom záujme zaviesť pri ich používaní taký systém a poriadok, aby sme ich boli schopní i v budúcnosti udržať v zjazdnom stave! 

 

Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny

22. 3. 2011

Naša obec bola na základe internetovej žiadosti zaradená do "Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011", ďalej len Program revitalizácie krajiny. Výber bol uskutočnený po vyhodnotení kritérií, medzi ktorými boli poloha obce, počet ohrození povodňami v minulých rokoch a úroveň nezamestnanosti v obci.