Choď na obsah Choď na menu
 


Nenávratný finančný príspevok na úpravu verejných priestorov

30. 12. 2013

         Obci bol na základe pripravenej projektovej dokumentácie a spracovanej žiadosti schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 20 335,59,- Eura.
         Financie budú použité na úpravu priestorov centra obce. Bude urobená parková úprava farskej záhrady, kde bude zhotovený oblúkovitý chodník z lavičkami, zároveň bude urobená predpríprava pre pokračovanie projektu (voda a odpad zo stredu tejto plochy).
         Na základe výberového konania, ktoré sa konalo v Nových Zámkoch za účasti 11 uchádzačov bola z víťazom podpísaná Zmluva o dielo. Dodávateľom sa  stala firma MGG s.r.o.
         Práce sa začnú realizovať v skorých jarných mesiacoch 2014.   
Platobný práíkaz si múžete pozrieť tu: file/265/dotacia-verejny-priestor.tif