Choď na obsah Choď na menu
 


Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny

22. 3. 2011

       Do projektu bolo prihlásených 833 obcí, po vyhodnotení kritérií bolo vybratých 200 obcí, v ktorých sa bude Program revitalizácie krajiny  realizovať, naša obec sa tohto projektu zúčastní. K štartu  realizácie bola zvolaná pracovná porada do obce Nižný Slavkov (okr.Sabinov), kde bola za účasti predsedkyne vlády pani Ivety Radičovej prezentovaná podstata Programu revitalizácie krajiny - zadržať vodu tam, kde pri daždi padne, zabrániť jej rýchlemu odtečeniu do doliny, zabrániť splavovaniu zeminy, kameňov a následnému poškodzovaniu korýt riek, potokov, ciest, majetku obcí a občanov. Prezentované tiež boli základné body Programu:
- Vybudovanie 30 000m3 vododzádržných systémov v obci
             - prahy, schody, prehrádzky a hate na tokoch riek a potokov
             - zádržné hate a stupne na na zachytávanie kameňa  v strmých jarkoch
             - odvodnenia zvážnic, nespevnených ciest
             - oprava a čistenie kanálov pri spevnených cestách
             - budovanie zasakovacích pásov a zádržných jazierok pri cestách
- Vytvorenie 10 pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov obce
- Realizácia v čase 1. mája 2011 až 31.10.2011
- Gestorom Programu je Úrad vlády SR
- Každá vybratá obec na realizáciu Programu revitalizácie dostane finančné prostriedky vo 
   výške 120 000,- Euro.
- Realizácia úloh Projektu môže byť vykonaná  svojpomocne, alebo dodávateľsky.

      Naša obec bude program realizovať dodávateľsky, k čomu bude starostom obce do 31. marca vyhlásené verejné obstarávanie. Záujemcovia o účasť vo verejnom obstarávaní si budú môcť na Obecnom úrade vyzdvihnúť podklady v písomnej forme, po dohovore môžu byť poskytnuté podklady i formou elektronickou. 
     K realizáci Programu obec uzatvorí zmluvu z Úradom práce v Považskej Bystrici k vytvoreniu 10 pracovných miest z radov nezamestnaných.
     K článku bude v krátkej dobe pripojená fotogaléria.
                                                                                                                                                Starosta