Choď na obsah Choď na menu
 


Úspešný projekt na čerpanie Eurofondov

9. 12. 2016

Obec začiatkom roku 2016 pripravila a podala žiadosť o pridelenie nenávratného finančného príspevku na čerpanie financií z Európskych fondov. Žiadosť bola podávaná v rámci PRV (Program rozvoja vidieka - program pre obce do 1000 obyvateľov). Jednalo sa o Operačný program Kvalita životného prostredia.
Názov projektu: "Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Horná Mariková"
      Pri spracovaní projektu sa musela obec riadiť výzvou, tzn žiadať v rámci výzvy môžeme len to čo je stanovené vo výzve a samozrejme to čo by pre obec malo praktický význam.  V zámere pri podaní tejto žiadosti sme pripravili projekt na nákup technológie pre túto činnosť, jedná sa o zvoz, manipuláciu, skladovanie, zberanie a iné nakladanie s odpadom: Traktor, sklápacia vlečka, nosič kontajnerov, kontajnery 5,5 t, drvič haluziny, žiadali sme aj mulčovač pre údržbu zelene a okolia ciest, tento zatiaľ nie je oprávneným nákladom - tzn na ten sa finančné prostriedky nemôžu použiť. 
      Po vyhodnotení žiadosti - Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán rozhodlo o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 141 846,40 EUR, pričom oprávnené náklady na projekt sú schválené vo výške 149 312,00 EUR.
      V súčasnej dobe prebieha spracovanie Zmluvy medzi ministerstvom ŽP a obcou. Po podpise zmluvy bude nasledovať súťaž na výber dodávateľa. Táto súťaž prebehne elektronicky.
Doba realizácie projektu 03/2017 až 09/2017.