Choď na obsah Choď na menu
 


Archív príspevkov

Príspevky

Úprava verejného priestranstva pred Obecným úradom

22. 11. 2011

       Obecný úrad zahájil úpravu priestranstva pred Obecným úradom s využitím materiálu vyťaženého pri čistení záchytných nádrží.

 

Inventarizácia majetku obce

15. 11. 2011

Vnútorná smernica

 

MIKULÁŠSKA DISKOTÉKA

11. 11. 2011

 sa poriadala 9. decembra 2011 o 15.00 hod.

 

 

Program dodávok potravín SR v Hornej Marikovej

27. 10. 2011

 
       Obec Horná Mariková sa zapojila do realizácie projektu o dodávke potravín (potravinového balíčka) z intervenčných zásob v prospech sociálne slabých osôb v rámci Európskej únie.
 
 

Október - mesiac úcty k starším

27. 10. 2011

        27. októbra 2011 sa uskutočnilo stretnutie  najstaršej generácie v obci. Stretnutia sa zúčastnili naši občania vo veku nad 70. rokov. Pracovníkmi obecného úradu  bol pripravený priestor sály Kultúrneho domu, v spolupráci s časťou folklórneho súboru Žrnovanka bol pripravený pekný kultúrny program. 
        Stretnutia sa zúčastnilo 37 seniorov, ktorí  si pri posedení zaspomínali na svoje mladšie roky,  zaspomínali na známych a prebrali  problémy  ktoré sú nútení v dnešnej ťažkej dobe zvládať.

 

Návrh VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom

13. 10. 2011

 

Preventíne protipožiarne kontroly v obci

5. 9. 2011

Protipožiarne kontroly budú vykonávať kontrolné hliadky od ......................

 

Protipovodňové opatrenia na streche Európy.

8. 8. 2011

Ako sa chránia pred povodňami na iných miestach?

V okrese Stará Ľubovňa

V obci Kyjov na Východnom Slovensku

gang ochrancov prírody

 

Čistenie zbernej nádrže - stav Paseky

18. 7. 2011

      Stav na toku Marikovky (zemepisne Marikovský potok)  bol postavený v osemdesiatych rokoch za účelom spomalenia toku rieky a vytvorenia priestoru pre záchyt sedimentov a naplavenín splavovaných riekou pri väčších búrkach a pri topení snehovej prikrývky v skorých jarných mesiacoch. Pri stavbe sa počítalo s pravidelným .....

 

Čistenie zbernej nádrže

15. 7. 2011

Čistenie záchytnej zbernej nádrže na Pagaňove (Paseky) v roku 2011 (apríl a júl)