Choď na obsah Choď na menu
 


Čistenie zbernej nádrže - stav Paseky

18. 7. 2011

       Pri stavbe sa počítalo s pravidelným čistením nádrže a vyvážaním naneseného  bahna a sedimentov. Správa  toku rieky pripadá organizácii "Povodie Váhu".   Po roku 1989 došlo na Slovensku k zmenám politickým i k zmenám ekonomických vzťahov, jedným z dopadov týchto  reforiem je to, že na bežné údržby v minulosti vybudovaných stavieb na vodných tokoch nie sú v rozpočte štátnych organizácií prostriedky.
   Obrázok    Vplyvom zanedbanej údržby došlo k postupnému zaneseniu splavu, nánosmi štrku, bahna a hliny.  V týchto nánosoch sa začala  rozrastať  plevelná vegetácia, vŕby, jelše a podobne, žiaľ objavili sa i cudzokrajnéObrázok   agresívne a nebezpečné buriny "Krídlatka česká" (vpravo) a "Boľševník obrovský" (vľavo).   
          Poslanci  Obecného zastupiteľstva prišli s myšlienkou vyčistenia a úpravy tohoto priestoru. V prvej fáze začiatkom apríla bol priestor zbavený náletových drevín, následne v druhej polovici júna sme začali nádrž upravovať vyhrnutím naplavenín z koryta toku rieky k stranám.  Bola použitá ťažká technika, buldozér, bager,  premiestnených bolo zhruba 1200 m3 zeminy.  
      Týmto prácam v ich priebehu počasie neprialo, opakovane došlo k zaliatiu nádrže vodou z prívalových dažďov, ktoré spadli vo vrchnej časti obce, jedenkrát musel byť evakuovaný aj odparkovaný buldozér. V priebehu prác o niekoľko dní na to buldozér do bahna  zapadol tak, že jeho uvolnenie trvalo štyri dni a vytiahnúť sa ho podarilo až ťažkému vojenskému vyprosťovaciemu mechanizmu.  Boli urobené i pokusy uvolniť tento buldozér žeriavom,  spriahnutím päť ťažkých traktorov s naviákmi pre prácu v lese i tento pokus bol neúspešný. 
       Všetkým občanom ochotným pomôcť v tejto zlej situácii svojou technikou, svojimi skúsenosťami  i materiálom ďakujeme!  Ich ochotu organizátori čistenia nádrže vnímajú ako podporu pri realizácii tohoto zámeru. V prílohe je fotogaléria z čistenia nádrže od drevín,  práce buldozéra a jeho uvolňovania po zapadnutí.
       Čistenie by malo pokračovať, súbežne s cestou by mala vzniknúť plocha pre prípadné parkovanie vozidiel. V priestoroch hrádze splavu by sa mala objaviť malá relaxačno - oddychová zóna -  informačná tabuľa stoly a lavice, poprípade ohnisko pre oddych obyvateľov a  návštevníkov tejto časti obce.    

 

Náhľad fotografií zo zložky Čistenie zbernej nádrže