Choď na obsah Choď na menu
 


Kontrolór obce

22. 3. 2011

       Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2011 vyhlásilo Deň voľby  kontrolóra obce na deň 17. marca 2011. 
       O miesto kontrolóra prejavilo záujem viacero uchádzačov i z iných obcí v stanovenom čase splnila podmienky účasti podaním žiadosti a predložením požadovaných dokumentov len jedna uchádzačka. Voľba bola vykonaná tajne.
       Kontrolór je zamestnancom obce, deň uzatvorenia pracovnej zmluvy bol stanovený na deň 1. apríla 2011, kedy začne i pracovný pomer nového kontrolóra. Pracovný úväzok je stanovený na dobu 10 hodín mesačne. Platové pomery kontrolóra obce rieši zákon.
      K práci prajeme pani kontrolórke veľa síl, trpezlivosti a ústretovosti všetkých zainteresovaných strán.