Choď na obsah Choď na menu
 


Program dodávok potravín SR v Hornej Marikovej

27. 10. 2011
 
     V priebehu letných mesiacov Obecný úrad opakovane vyhlásil podmienky stanovené úradníkmi Európskej únie pre dodávku potravín. Na základe dostupných podkladov bol vypracovaný zoznam osôb, ktorý sme z Obecného úradu postúpili na zásobovacie orgány tohto Programu dodávok potravín SR. 
 
Nárok sa vzťahoval na:

- Deti v náhradnej rodinnej starostlivosti ( osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny);
- Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke ( predložia potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny);
- Osoby na hranici životného minima (rodičia detí, ktorých príjem je na hranici životného minima, potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že deťom sa vyplácajú dotácie );
- Nepracujúci dôchodcovia - poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje sumu 305,00 € ( predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku);
      Našu požiadavku sme opakovane urgovali. Zo skladu potravín v okrese Prievidza bol náklad o hmotnosti cca 6000 kg dopravený do našej obce 26 augusta 2011 vo večerných hodinách.. Obrázok
 
      Potraviny sú dodávané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg. Každý skupinový obal obsahuje 10 kg pšeničnej hladkej múky alebo 10 kg bezvaječných cestovín. Obaly sú označené textom „Pomoc EÚ“ a vlajkou Európskej únie.
Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
Príjemca svojím podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.
Každý príjemca potravín sa preukáže platným občianskym preukazom.
 
      Distribúciu potravinového balíčka občanom zabezpečuje dňom 28. októbra 2011 Obecný úrad.   Obrázok