Choď na obsah Choď na menu
 


Protipovodňové opatrenia

13. 4. 2011

      Na prvý pohľad sa zdá, že sa voda zadržať dá len veľmi obtiažne. V chotári je narobených množstvo ciest a cestičiek po ťahaní dreva, vyjazdených traktormi a motorkami, ktoré vodu zbierajú a rýchle ju vedú do obce. Pritom splavujú pôdu kamene i haluzinu a cesty sa stávajú neschodnejšími. I opravená nespevnená cesta sa po dvoch týždňoch lejaku úplne zmení.

Pre príklad: Pri ceste dlhej 2 kilometre a širokej 3 metre sa pri spadnutí 100 mm zrážok vytvorí objem vody 600 m3, čo je pre názornosť asi toľko ako je vnútorný objem rodinného domu o rozmeroch "kocky" 10x10x6 metov. 
    Takéto množstvo vody má značnú silu, mali sme to mnohí možnosť zažiť a boli sme radi, že máme domy vysoko nad riekou a že voda sa nehromadí, ale steká do doliny. Program by mal riešiť dlhšie zdržanie vody v teréne a jej postupné odtekanie, mala by sa zvýšiť hladina spodnej vody, v ramci Slovenska malo by prestať vytápanie nižšie položených obcí a miest. Do programu bolo zahrnutých 200 obcí v podhorských oblastiach.

    V obci sa budú robiť: 
- odvodňovacie práce na nespevnených a lesných cestách vedúcich do osád, cez cesty sa budú pokladať "odrážky", ktoré sa budú smerovať do porastu, alebo zasakovacích jám
- prehrádzky a prahy na vodných tokoch k spomaleniu toku vody a k zachytávaniu splavovaného kameňa do výšky cca 30 cm
-  suché poldre v nízkoprietokových stržiach pre zachytenie kameňa a splavovbanej haluziny do výšky max. 120 
- budú vybudované 2 - 3 sypané hrádze na vhodných miestach pre zachytenie nánosov a splavovaného kameňa 
- na hlavnom toku chceme vybudovať prahy pod mostom na Pagaňove, kde reálne hrozí poškodenie mostu na hlavnej ceste
- pri prácach chceme vyčistiť odvodňovacie kanály v niektorých úsekoch ciest , vybudovať zasakovacie jamy a niektoré ďalšie práce.

   Ako sa  pred povodňami chránia inde na Slovensku si môžete pozrieť, keď kliknete na nasledovné odkazy:

Protipovodňové opatrenia 1

Protipovodňové opatrenia 2

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Protipovodňové opatrenia