Choď na obsah Choď na menu
 


Sobota pre obec sa vydarila

11. 4. 2011

      Brigády sa zúčastnilo viac ako 90 občanov a ich práca je vidieť od vstupu do obce až po osadu Ráztoka. Začalo na Pasekách s čistením a vyrezávaním zdrže na toku rieky. Boli zašalované a zabetonované podkladové dosky pod zberné nádoby na sklo a základové dosky pod pripravované prístrešky nad 1100 litrovými kontajnermi v častiach Rovné, Modlatín, Žrnové a Ráztoka. 
     Veľký kus roboty bol spravený pri uprataní cintorína, ošetrená a novonatretá bola spodná časť oplotenia cintorína, boli osadené a zabetonované oceľové stĺpy oplotenia v ľavej časti cintorína. 
     Svojou rukou k skrášleniu prostredia kde žijeme  prispeli i zamestnanci a obyvatelia Domova sociálnych služieb na Pagaňove.
     V rámci "soboty pre obec" sme upravili priestory v centre obce, v okolí Obecného úradu, zástavky SAD a kostola. Uprataný bol i návoz kameňa v strede obce pred nehnuteľnosťou - p.Trníka, čiastočne bol upravený i priestor okolia cesty pred "hotelom" Ráztoka.
     Časť práce bola venovaná úprave ciest Usudíčka, potokov a ciest v osadách Pagaňov, Jantulovce, Udíčka a Vlkov.
     V rámci tejto akcie obecný hasičský zbor preveril funkčnosť a kompletnosť svojej výbavy, vyradil   poškodené a nepotrebné diely, zároveň bola vykonaná údržba vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice.   

      Poďakovanie patrí  všetkým účastníkom, aktivistom, ktorí pomohli prácu organizovať a riadiť, všetkým občanom ktorí pomohli pri prácach s materiálom i technikou, ako  i sponzorom, ktorí pomohli so zabezpečením občerstvenia a  guľášu pri záverečnom posedení. 

     Nie, nebolo upratané všetko! A určite sa najdú aj kritici . Veríme, že nabudúce sa aktívne brigády zúčastnia a pomôžu, aby bol stav poriadku lepší. 
        Je na nás samotných aby sme dbali o poriadok, aby sme vyžadovali od seba i od okolia udržiavanie tohoto poriadku. Nestačí mať len pekne vykosený dvor, vymaľovaný altánok a krásne vysadené záhony kvetín, malo by nám záležať i na tom, ako to vypadá za našim plotom, v priekope, na chodníku, v potoku, alebo rieke. Smutné je keď v našom chotári najdeme skládku plastových fliaš, konzerv, alebo stavebného odpadu priamo v lese.
     Je to naša obec, žijeme tu a chceme, aby sa nám tu páčilo. 
     Je potrebné komunálny odpad separovať, triediť, odovzdávať pri zvozoch, nezahadzovať ho do potoka a na divoké skládky. Stavebný odpad odviezť do kontajnera, využiť na závozy jám, ciest a podobne, ale neodhadzovať ho do rieky a potokov. V priľahlých potokoch a pri cestách je potrebné priebežne rastúce stromy a burinu vysekávať a obecnú infraštruktúru udržiavať funkčnú a peknú.
     Veľkým problémom sú skládky dreva i toho súkromného na prúdoch vedľa ciest a potokov, veľmi špatia vzhľad obce, .  

      Podobnú brigádu by sme chceli pripraviť na jesenné upratovanie v mesiaci októbri.


     

 

Náhľad fotografií zo zložky Sobota pre obec 2011