Choď na obsah Choď na menu
 


Úprava verejného priestranstva pred Obecným úradom

22. 11. 2011

       V rámci protipovodňových opatrení a v rámci úprav priestorov v obci boli vyčistené od nánosu sedimentov záchytné nádrže vybudované v minulosti na potokoch Rovňanskom nad osadou Bakalíkovci a na potoku Modlatínskom pod osadou Kuchtovci.
       Celkom bolo z týchto nádrží vyvezené 146 nákladných vozidiel zeminy a nánosov, ktoré boli mimo plochy pred Obecným úradom vyvezené i na ďalšie miesta a plochy, ktoré bolo potreba rekultivovať, alebo podľa požiadaviek občanov na závoz nerovností na ich pozemkoch.
       Návoz vyťaženej zeminy na priestore pred OcU bol zrovnaný pomocou mechanizmu, po usadnutí zeminy v priebehu zimných mesiacov bude na jar plocha novo zameraná do roviny a na povrch bude nanesená vrstva ornice do ktorej bude vysiaty trávnik.

       Plocha by mala slúžiť pri kultúrnych, spoločenských a športových akciach v obci, zároveň by mala prispieť k skrášleniu priestoru pred Obecným úradom.    

 

Náhľad fotografií zo zložky Úprava priestranstva pred obecným úradom