Choď na obsah Choď na menu
 


Obecné dokumenty

Príspevky

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov

29. 6. 2017

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

26. 1. 2016

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce na roky 2015 - 2025

 

Zásady rozpočtového hospodárenia obce

5. 10. 2012

Znenie dokumentu

 

Pracovný poriadok obce Horná Mariková

19. 4. 2012

 

Zásady činnosti ZPOZ

9. 12. 2011

 

Smernica o úhradách za použitie motorových vozidiel

8. 3. 2011

Vnútorný predpis 1/2011 - náhodilé služby

 

Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva

23. 2. 2011

Všeobecne záväzné nariadenie Obce upravuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a niektoré ďalšie výkony spojené s fungovaním samosprávy. Dokument je v súlade so Zákonom o obecnom zriadení.

 

Organizačný poriadok Obecného úradu v Hornej Marikovej

15. 2. 2011

     

 

Štatút obce Horná Mariková

15. 2. 2011

      

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

28. 12. 2010