Choď na obsah Choď na menu
 


Krčma na Usudíčke v r. 1857

Starší obyvatelia a návštevníci Marikovej si pamätajú krčmu "Na Usudíčke".

V Štátnom archíve Bytča sa nachádza dokument - nájomná zmluva z roku 1857 (Contract arendatorski) na krčmu. Že sa jedná o krčmu na Usudíčke sme usúdili z iného archívneho dokumentu ktorý potvrdzuje, že od baróna Balaššu mala r. 1841 v prenájme krčmu rodina Rieszovcov.

Prepis zmluvy:

 "Conctract arendatorski

 moci ktereho dava sa do arendi pravo krčmi v
osade Marikova a Osviceneho Pana Barona
Balassu patrice. Arendatorovi Joseph Riβz mladši
abi takove vesvem vlastnem pribitku konat mohel
pod nasleduicima zavazki.
 
1mo       Arenda tato sa začala 1ho Januara roku
bežíceho 1857 a bude trvat za dwa roki to jest
do ostatniho Decembra 1858.
 
2he          Bude mat Arendator pravo šetki trunki
šenkuvat, maso sekat, a všetko to prevádzat,
čo vedla prava regalskeho Panovi krčmi patri.
 
3te           Politične venkajše prikazi zachovavat
povinni bivše, tíchto uvádzanje Contractu premenit
nemože.
 
4te           Za Arendu tuto bude ročite platit Dwacat
Štiri Zlate strjebla a to sice svrtoročne
popredku čo jak bi nezadržoval kedi kovek po
vinduti stvrt roka Panski sluha, a kelkokolvek
razi ku nemu o toto vistrojeni bude, veždi
takovemu Dwa zlate strjebla zaplati, čo
žadatteho skrz neho platu po predku sa stahne.
Jak bi ale arendu ani tak nesplacal a na
restancii bi zostal, može sa mu po predku
sudcovne Sequestracia urobit prez všetkeho
vivolanja do prava, a to sice na celi cas, a
celi plat arendatori, a tak sa panstvo ubezpecit.
            Na Contract tento pristavam, kteri nje len
mna, ale aj potomkov mojich, na prihodu
Smrti mej vazat bude. – Dovolujem jednati že
jakbi som contract nezadržoval, a Panstvo chcet
bude, može ma kedikolvek z arendi tejto kratku
ustnu cestu vitvorit. V Orlovem dne 20 Aprila 857"
 
Nasledujú podpisy
 

Pozn.:

restancia         - nevybavená povinnosť (aj nevybavená platba), dlh
sekvestrácia    - uloženie nútenej správy majetku
regálne, regálske právo – pôvodne úžitkové právo panovníka na niektoré výlučné činnosti, ktoré boli panovníkovým (štátnym) monopolom – napr.: ťažba kovov, razenie peňazí, ťažba soli a obchod s ňou, regál na varenie piva, regál tržný, ... . Niektoré tieto právomoci boli za poplatky priznané iným subjektom

 

Sken celého dokumentu (originál je v slovenčine) vo formáte JPG otvoríte kliknutím na odkaz:

Nájomná zmluva 1857 (3 obr.)

Zdroj: ŠABY, Fond - Považskobystrické panstvo - 13