Choď na obsah Choď na menu
 


Typy hrobov:

1 - jednohrob, 2 - dvojhrob, 3 - trojhrob, D - detský hrob.

Všetky zmluvy sú uzatvorené na dobu do 31.12.2020

Č. zml. Nájomca Meno Titul Typ Nájom. Dátum
5 Nemcová Renáta Mgr. 2 19,90 29.10.2012
6 Kohútová Helena   1 11,60 17.08.2011
7 Gaško Anton   1 11,60 04.05.2011
8 Gaško Anton   2 19,90 04.05.2011
13 Šupolíková Mária   2 19,90 20.12.2010
15 Žibrúnová Adela   2 19,90 06.04.2011
18 Kršík Ivan   2 19,90 26.04.2011
19 Žibrunová Štefánia   2 19,90 11.04.2011
21 Šúbik František   2 19,90 10.05.2011
34 Štrichelová Lýdia   3 26,60 07.10.2013
39 Čakajíková Jaroslava   2 19,90 20.04.2011
41 Končítková Sidónia   2 19,90 28.01.2011
46 Mončeková Sidónia   1 11,60 21.10.2013
48 Paganík František   2 19,90 14.04.2011
51 Chochelová Agnesa   2 19,90 30.03.2011
53 Panák Anton   2 19,90 07.11.2011
55 Fábryová Mária   3 26,60 24.04.2013
70 Martečíková Jana   3 26,60 14.12.2011
74 Marie Krivčíková   2 19,90 19.10.2010
75 Švíková Anna   2 19,90 15.10.2010
76 Macúch Jozef   1 11,60 30.11.2010
77 Vančová Lýdia   2 19,90 04.10.2010
79 Vančová Lýdia   1 11,60 04.10.2010
80 Krivčíková Júlia   2 19,90 08.10.2010
83 Zemančíková Eva   2 19,90 05.05.2011
84 Brídziková Sidónia   1 11,60 24.10.2011
86 Kocúrová Agneša   2 19,90 09.05.2011
89 Sivanincová Jozefa   3 26,60 02.04.2012
91 Babečka Jaroslav   2 19,90 31.10.2011
93 Lecáková Dana   2 19,90 30.10.2014
95 Gašparík Jozef   3 11,60 18.04.2012
96 Galčíková Jozefa   2 19,90 25.05.2011
97 Kršíková Helena   2 19,90 19.11.2010
101 Adamčík Štefan   1 11,60 19.11.2010
104 Kršík Jozef   2 19,90 27.05.2014
105 Faciníková Jiřina   1 11,60 11.04.2011
106 Faciníková Jiřina   2 19,90 11.04.2011
108 Opoldíková Vlasta   1 11,60 25.05.2011
109 Packová Mária   2 19,90 30.05.2011
114 Bakalová Mária   1 11,60 02.02.2011
118 Ďurkovský Robert   2 19,90 08.11.2010
120 Babečková Emília   2 19,90 02.11.2011
122 Adamčíková Alena   1 11,60 03.07.2013
124 Ondrišíková  Štefánia   2 19,90 20.06.2011
127 Zapalačová Agnesa   2 19,90 10.02.2014
128 Kulišíková Jaroslava   2 19,90 22.12.2010
129 Bendžíková Štefánia   2 19,90 10.11.2010
131 Juris Stanislav   2 19,90 10.09.2014
132 Salaníková Anna   1 11,60 23.02.2011
133 Salaníková Anna   1 11,60 23.02.2011
134 Salaníková Anna   2 19,90 14.07.2011
136 Nemcová Renáta Mgr. 1 11,60 29.10.2012
137 Gabčo Jaroslav   1 11,60 06.09.2011
143 Zemančík Štefan Ing. 2 19,90 04.04.2011
148 Adamčíková Mária   3 26,60 13.07.2011
153 Šiko Jaroslav   1 11,60 24.11.2011
155 Paganíková Rozália   1 11,60 29.09.2010
164 Brídziková Adela   1 11,60 21.03.2011
165 Biarincová Mária   2 19,90 27.04.2011
166 Bakalík František   2 19,90 18.04.2011
167 Šmalo Jaroslav Ing. 2 19,90 08.11.2010
174 Lamošová Jozefa   2 19,90 03.11.2010
176 Kujaník Štefan   2 19,90 24.10.2011
177 Horňáková Eva   1 11,60 07.09.2011
182 Mihálik Dušan   2 19,90 11.04.2011
183 Myslivec Ján   2 19,90 04.10.2011
185 Myslivec Ján   1 11,60 04.10.2011
188 Kučíková Agnesa   3 26,60 16.01.2013
191 Kališíková Marta    2 19,90 04.04.2011
193 Jurisová Vlasta   1 11,60 09.06.2014
194 Jurisová Vlasta   4 6,60 09.06.2014
195 Pecíková Marta   1 11,60 10.10.2013
198 Trmík Štefan   2 19,90 28.04.2011
200 Lukáčová Lýdia   2 19,90 13.07.2012
201 Blaho Anton   2 19,90 22.12.2011
202 Bakalová Mária   2 19,90 02.02.2011
203 Švíková Anna   1 11,60 15.10.2010
204 Kršík Ivan   1 11,60 26.04.2011
206 Dérik Milan   2 19,90 09.11.2010
207 Hamarová Veronika   1 11,60 26.01.2011
210 Galčíková Ľudmila   1 11,60 06.04.2011
211 Drnáková Helena   3 26,60 15.07.2011
214 Drnáková Helena   1 11,60 15.07.2011
216 Šubiková Júlia   2 19,90 22.11.2011
217 Šubiková Júlia   3 26,60 22.11.2011
220 Gažková Mária   1 11,60 10.03.2014
221 Jarošincová Štefánia   1 11,60 19.09.2011
222 Ďurkovský Robert   2 19,90 08.11.2010
223 Šulavíková Mária   2 19,90 22.09.2011
225 Schreiber Hubert   2 19,90 12.03.2014
232 Hamarová Veronika   1 11,60 26.01.2011
235 Papradňaník Miroslav   2 19,90 25.11.2010
237 Zapalačová Eva   2 19,90 27.04.2011
238 Adamčíková Alena   2 19,90 03.07.2013
240 Kršík Jozef   2 19,90 27.05.2014
246 Skývová Vlasta   2 19,90 19.08.2014
249 Tomečková Helena   3 26,60 08.11.2010
253 Kadlecová Anna   1 11,60 21.10.2011
258 Kučík Jozef Ing. 2 19,90 08.10.2010
260 Panáková Helena   3 26,60 11.10.2010
263 Zálešáková Mária   1 11,60 23.06.2011
265 Kušnierik Jozef   2 19,90 23.05.2011
269 Sivanincová Margita   2 19,90 23.02.2011
270 Gardoňová Terézia   2 19,90 22.09.2010
271 Puchríková Mária   2 19,90 28.11.2011
272 Zálešáková Mária   1 11,60 23.06.2011
273 Zálešáková Mária   3 26,60 23.06.2011
275 Zemančíková Marta   1 11,60 26.10.2011
278 Zemančík Jozef Ing. 4 6,60 26.04.2011
279 Trmík Štefan   4 6,60 28.04.2011
282 Riljak Rudolf   1 11,60 25.05.2011
283 Pipošiarová Emília   2 19,90 11.04.2011
286 Pipošiarová Emília   2 19,90 11.04.2011
287 Štrichel Alexander   2 19,90 04.05.2011
290 Gardoňová Terézia   2 19,90 22.09.2010
292 Krét Štefan   2 19,90 07.11.2011
293 Dimiděnková Zdeňka   2 19,90 17.09.2010
294 Sivaninec Milan   2 19,90 23.11.2011
295 Sivaninec Milan   1 11,60 23.11.2011
296 Pacek Pavol   1 11,60 29.10.2010
299 Seková Marta   3 26,60 12.04.2012
302 Kvasníková Emília   2 19,90 05.05.2011
305 Hamár Štefan   2 19,90 14.04.2011
306 Brídzik Jaroslav   2 19,90 07.11.2011
307 Salaníková Jozefína   2 19,90 04.04.2012
308 Kondrčíková Lýdia   2 19,90 28.11.2012
309 Kondrčíková Lýdia   2 19,90 01.08.2012
310 Rumanová Sidónia   2 19,90 16.11.2010
312 Lungríková Anežka   3 26,60 01.03.2012
315 Belejová Oľga   1 11,60 12.05.2011
316 Máček Jozef   3 26,60 16.11.2011
317 Kopíncová Terézia   1 11,60 02.11.2010
318 Gašparíková Adela   2 19,90 16.02.2011
319 Sečíková Agáta   2 19,90 27.04.2011
321 Zálešáková Mária   1 11,60 23.06.2011
322 Juris Jozef   1 11,60 22.08.2011
323 Žillová Mária   1 11,60 08.10.2010
325 Hamarová Veronika   2 19,90 26.01.2011
327 Paganíková Agnesa   2 19,90 27.10.2010
328 Štrichelová Lýdia   2 19,90 07.10.2013
330 Krivčíková Eva Ing. 2 19,90 29.06.2011
331 Gašparíková Adela   2 19,90 16.02.2011
333 Kršík Jozef   2 19,90 29.06.2011
336 Paganíková Agnesa   1 11,60 08.10.2010
337 Hamarová Emília   2 19,90 01.04.2011
338 Ryliak Rudolf   2 19,90 07.11.2011
341 Barančíková Sidónia   1 11,60 04.10.2011
342 Kysel Zdeno   3 26,60 04.04.2011
343 Priesečan Mgr. Stanislav   1 11,60 18.04.2011
346 Macúch Jozef   1 11,60 30.11.2010
347 Krét Štefan   2 19,90 07.11.2011
349 Harušinec František   2 19,90 29.12.2010
351 Adamčíková Helena   2 19,90 11.10.2010
352 Patáčiková Cecília   1 11,60 25.10.2010
353 Juríčková Jarmila   3 26,60 10.12.2014
357 Novotná Vlasta Ing. 1 11,60 17.08.2011
358 Zemančíková Eva   2 19,90 16.08.2011
360 Draganová Emília   2 19,90 08.12.2010
361 Draganová Emília   2 19,90 08.12.2010
362 Riljak Rudolf   2 19,90 25.05.2011
363 Lukáčová Lýdia   2 19,90 13.07.2012
364 Šimúniová Antónia   2 19,90 17.05.2011
366 Šulavíková Mária   2 19,90 22.09.2011
368 Packová Mária   2 19,90 11.03.2011
369 Smolíková Dana   2 19,90 01.04.2011
373 Galčíková Jozefa   2 19,90 25.05.2011
377 Juris Stanislav   2 19,90 10.09.2014
378 Švíková Anna   1 11,60 15.10.2010
383 Morávek Milan   1 11,60 18.04.2012
384 Vlčková Nadežda Bc. 2 19,90 11.11.2011
385 Bodzsárová Emília   1 11,60 08.04.2011
386 Kučíková Agnesa   2 19,90 20.12.2010
387 Vančová Lýdia   1 11,60 04.10.2010
389 Strnadová Daniela   2 19,90 08.10.2014
391 Šmalo Miroslav Ing. 1 11,60 08.01.2014
392 Kompaníková Iveta   2 19,90 21.11.2011
393 Kompaníková Iveta   2 19,90 21.11.2011
396 Gašparíková Anna   2 19,90 17.09.2010
397 Gašparík Milan   3 26,60 31.08.2011
399 Macúch Jozef   D 6,60 30.11.2010
402 Paceková Mária   2 19,90 01.02.2011
403 Zemančíková Eva   2 19,90 04.05.2011
404 Šupolíková Mária   2 19,90 20.12.2010
405 Hároníková Jozefa   2 19,90 13.05.2011
409 Hehejíková Júlia   2 19,90 09.03.2011
411 Patáčiková Anna   2 19,90 22.10.2010
412 Brídzik Jozef   2 19,90 17.06.2011
413 Rumanová Sidónia   2 19,90 16.11.2010
413 Siažiková Serafína   2 19,90 02.10.2013
419 Nitschmannová Marta   2 19,90 20.06.2011
420 Cabaj Ivan   1 11,60 03.02.2011
421 Altányiová Sidónia   1 11,60 28.06.2011
423 Bendžík Štefan   1 11,60 19.07.2011
424 Bendžík Štefan   2 19,90 19.07.2011
425 Petrů Sidónia   2 19,90 15.06.2011
426 Kopincová Antónia   2 19,90 08.10.2013
427 Miháliková Antónia   2 19,90 17.09.2010
428 Havajíková Emília   1 11,60 19.09.2011
429 Paganík Vojtech   1 11,60 10.08.2011
430 Raríková Emília   2 19,90 09.08.2011
432 Raríková Emília   1 11,60 09.08.2011
435 Patáčiková Margita   1 11,60 22.11.2010
441 Adamčíková Katarína   2 19,90 20.04.2011
442 Adamčík František   2 19,90 10.06.2011
443 Adamčík Miroslav   2 19,90 10.05.2013
444 Raríková Emília   2 19,90 09.08.2011
445 Raríková Emília   2 19,90 09.08.2011
447 Longauerová Antónia   2 19,90 09.04.2013
454 Jarošincová Štefánia   1 11,60 19.09.2011
455 Hamarová Emília   2 19,90 01.04.2011
459 Trmíková Anežka   1 11,60 14.12.2010
460 Riljaková Františka   2 19,90 13.07.2011
462 Longauerová Antónia   2 19,90 09.04.2013
464 Lokšenínec Jozef   2 19,90 19.10.2010
466 Galčíková Jozefa   1 11,60 25.05.2011
469 Vašková Agneša   2 19,90 27.10.2011
474 Máček Pavol   3 11,60 03.05.2012
475 Jakubíková Jana Ing. 2 19,90 06.11.2013
479 Faciníková Miroslava   2 19,90 09.05.2011
482 Kršíková Emília   2 19,90 10.11.2011
484 Priehradníková Helena Ing. 2 19,90 02.11.2010
489 Nekorancová Jozefína   2 19,90 31.01.2011
491 Paganíková Sidónia   2 19,90 03.11.2010
492 Kršíková Etela   2 19,90 12.08.2011
493 Hošman Štefan   1 11,60 25.05.2011
494 Panáková Sidónia   2 19,90 07.11.2011
496 Šiko Miroslav Ing. 2 19,90 31.10.2011
497 Kopíncová Terézia   2 19,90 02.11.2010
499 Blašková Mária   2 19,90 28.06.2011
500 Juris Jozef   2 19,90 22.08.2011
501 Žibrúnová Adela   2 19,90 06.04.2011
502 Galčíková Ľudmila   2 19,90 06.04.2011
503 Cigániková Lýdia   2 19,90 13.04.2011
504 Cigániková Lýdia   1 11,60 13.04.2011
505 Sivanincová Jozefa   2 19,90 02.04.2012
506 Hákač Stanislav   2 19,90 28.12.2011
512 Trmík Ján   2 19,90 14.04.2011
513 Pugzíková Zdenka   2 19,90 30.09.2010
514 Smižíková Eva   2 19,90 18.08.2011
517 Bogdanová Emília   2 19,90 11.10.2010
519 Dérik František   1 11,60 08.08.2012
521 Morávek František   2 19,90 25.05.2012
526 Milan Barančík   2 19,90 13.04.2011
531 Riljak František   2 19,90 15.10.2014
534 Šopincová Agnesa   2 19,90 30.05.2011
536 Galčíková Ľudmila   2 19,90 06.04.2011
540 Chovančíková Anna   2 19,90 18.05.2011
541 Lamošová Jozefa   1 11,60 03.11.2010
542 Vlčková Eva   2 19,90 06.10.2011
543 Zemančíková Eva   3 19,90 06.06.2012
544 Galčíková Jozefa   2 19,90 25.05.2011
545 Homolková Zuzana   2 19,90 05.05.2011
547 Kučíková Agnesa   2 19,90 20.12.2010
548 Paganíková Agnesa   3 26,60 08.10.2010
552 Galčíková Ľudmila   1 11,60 06.04.2011
553 Pipošiarová Helena   2 19,90 22.11.2010
554 Ondrišíková Ľudmila   2 19,90 26.01.2011
555 Puchríková Mária   2 19,90 06.04.2011
561 Nitschneiderová Sidónia   2 19,90 14.11.2012
562 Haluščíková Jozefa   1 11,60 26.10.2012
566 Krivčíková Eva Ing. 2 19,90 29.06.2011
567 Máček Jozef   2 19,90 02.11.2011
570 Žiačiková Iveta   2 19,90 15.07.2011
571 Kadrliaková Eva   1 11,60 09.10.2013
572 Sivanincová Jozefa   1 11,60 02.04.2012
573 Pipošiarová Helena   2 19,90 22.11.2010
574 Zemančíková Daniela   2 19,90 28.12.2011
579 Zapalač Jozef   1 11,60 19.01.2011
580 Chochelová Agnesa   1 11,60 30.03.2011
587 Chochelová Agnesa   1 11,60 30.03.2011
591 Macúch Jozef   2 19,90 30.11.2010
593 Bednárová Emília   1 11,60 11.11.2011
597 Sečík Anton   2 19,90 14.10.2011
599 Juríčková Jarmila   1 11,60 10.12.2014
600 Morávek Jozef   2 19,90 20.04.2011
602 Šiko Jaroslav    3 26,60 09.11.2011
603 Žibrúnová Adela   1 11,60 06.04.2011
604 Šulavíková Emília   2 19,90 04.08.2011
605 Kršík Vavrinec   3 26,60 02.05.2011
606 Packová Helena   3 26,60 30.03.2011
607 Packová Helena   1 11,60 30.03.2011
609 Gardoňová Terézia   2 19,90 22.09.2010
610 Melicheríková Lýdia   3 26,60 03.11.2010
611 Galčík Ján   2 19,90 29.03.2011
613 Galčík Ján   2 19,90 29.03.2011
614 Pizúr Anton   2 19,90 04.04.2012
616 Raríková Agnesa   1 11,60 03.11.2010
620 Gardoňová Helena   2 19,90 19.04.2011
623 Jurkeníková Mária   1 11,60 25.05.2011
625 Šmalo Miroslav Ing. 2 19,90 30.08.2010
626 Šmalo Miroslav Ing. 2 19,90 30.08.2010
629 Kvasníková Emília   2 19,90 28.01.2011
635 Vašková Agneša   1 11,60 27.10.2011
636 Kopincová Emília   2 19,90 23.11.2011
639 Bendžíková Jozefa   2 19,90 15.10.2010
640 Raríková Agnesa   2 19,90 03.11.2010
646 Šarlayová Marta    3 26,60 19.11.2010
647 Patáčiková Helena   1 11,60 16.11.2010
648 Patáčiková Helena   2 19,90 16.11.2010
649 Patáčiková Helena   1 11,60 16.11.2010
650 Adamčík Štefan   2 19,90 20.10.2010
654 Macák Ladislav   2 19,90 17.12.2010
660 Kopincová Emília   2 19,90 23.11.2011
661 Ježko Ján   2 19,90 24.10.2011
663 Pavlíková Anna   2 19,90 03.11.2010
664 Pavlíková Anna   2 19,90 03.11.2010
665 Kopínec Jozef   1 11,60 04.07.2011
667 Šopinec Jaroslav   2 19,90 06.04.2011
669 Ježko Ján   2 19,90 24.10.2011
672 Mako Jozef Ing. 2 19,90 24.10.2011
674 Puchríková Mária   2 19,90 06.04.2011
681 Kopincová Emília   2 19,90 23.11.2011
685 Melicherík František   1 11,60 03.11.2010
689 Rariková Mária   1 11,60 25.03.2013
690 Rariková Mária   2 19,90 25.03.2013
691 Nimochodský Jozef   1 11,60 22.08.2012
694 Trmíková Anežka   1 11,60 14.12.2010
697 Sečík Štefan   3 26,60 27.04.2011
698 Riljak Jozef   2 19,90 26.05.2011
699 Sečíková Agnesa   2 19,90 14.04.2011
702 Kopincová Mária   1 11,60 31.10.2011
707 Chodúrová Mária   1 11,60 04.04.2011
707 Žibrúnová Adela   1 11,60 15.04.2011
708 Lokšíková Olga   2 19,90 04.10.2013
709 Chodúrová Mária   2 19,90 04.04.2011
711 Miartušová Mária Mgr. 2 19,90 30.08.2010
715 Gažková Agáta   2 19,90 09.11.2011
716 Melicherík Ján   2 19,90 30.09.2010
718 Riljak Jaroslav   2 19,90 11.04.2011
719 Rizmanová Milena   4 6,60 31.10.2013
720 Pipošiarová Agáta   1 11,60 08.04.2011
721 Bakalová Jozefa   2 19,90 04.02.2011
722 Pizúr Anton   2 19,90 04.04.2012
723 Kozúbek Pavol   2 19,90 15.06.2011
724 Hehejíková Júlia   2 19,90 09.03.2011
727 Kršík Vavrinec   2 19,90 02.05.2011
733 Gastnerová Jana   2 19,90 31.10.2014
736 Žibrúnová Agnesa   2 19,90 23.03.2011
738 Miščík Jozef   2 19,90 19.08.2013
739 Žibrunová Štefánia   2 19,90 11.04.2011
740 Cabaj Ivan   2 19,90 03.02.2011
741 Kršík Ivan   2 19,90 14.05.2014
744 Bakalová Ľudmila   2 19,90 06.04.2011
746 Bačík Miroslav   2 19,90 25.08.2014
748 Hvolková Júlia   2 19,90 01.03.2012
753 Bendžíková Jozefa   2 19,90 15.10.2010
755 Brídziková Sidónia   2 19,90 24.10.2011
758 Haluščíková Jozefa   2 19,90 26.10.2012
759 Chládková Elena   1 11,60 10.08.2011
760 Chládková Elena   1 11,60 10.08.2011
761 Faciníková Miroslava   2 19,90 09.05.2011
762 Habudová Alena   2 19,90 16.10.2013
765 Habudová Alena   1 11,60 16.10.2013
772 Mateášik Vladimír   2 19,90 17.10.2012
776 Bednárová Emília   2 19,90 11.11.2011
777 Čáliková Katarína   2 19,90 03.11.2014
779 Žibrúnová Adela   2 19,90 06.04.2011
780 Zemančíková Jaroslava   3 26,60 04.05.2011
782 Morávek Jozef   2 19,90 07.09.2011
784 Chodúrová Mária   2 19,90 23.03.2011
786 Morávek Jozef   1 11,60 07.09.2011
787 Kršík Peter   2 19,90 12.03.2014
788 Kršíková Emília   2 6,63 10.11.2011
794 Čáliková Katarína   1 11,60 03.11.2014
795 Jarošínec Miroslav   2 19,90 20.04.2011
796 Macúchová Anna   4 6,60 17.08.2011
797 Riljaková Mária   2 19,90 18.08.2014
802 Ondrišík Milan   2 19,90 20.06.2011
804 Sečíková Agnesa   2 19,90 14.04.2011
809 Packová Jozefína   2 19,90 15.11.2010
810 Ďurechová Lýdia   1 11,60 02.11.2010
811 Cabaj Ivan   2 19,90 03.02.2011
812 Žiačiková Helena   3 26,60 16.01.2012
813 Brídziková Otília   2 19,90 20.01.2014
818 Pavlíková Anna   1 11,60 03.11.2010
819 Macúch Jozef   2 19,90 30.11.2010
820 Levčík Ivan   2 19,90 17.01.2011
822 Puchrík  Rudolf   1 11,60 02.02.2011
823 Šubika Miroslav   2 19,90 02.08.2011
824 Vlčková Eva   2 19,90 06.10.2011
825 Gažková Agáta   1 11,60 09.11.2011
825 Kopincová Sidónia   2 19,90 17.10.2011
826 Vlčková Nadežda   2 19,90 14.11.2011
827 Kožúriková Lýdia   2 19,90 04.05.2012
828 Hrnčík Vladimír   3 26,60 19.12.2012
830 Kušnieriková Máia   1 11,60 07.08.2013
831 Kušnieriková Máia   1 11,60 07.08.2013
839 Pešatová Monika   1 11,60 08.03.2013
901 Gažková Mária   2 19,90 10.03.2014
982 Šulavíková Mária   1 11,60 21.10.2013
151 Dědová Alena   1 11,60 08.03.2013