Choď na obsah Choď na menu
 


Zverejňovanie faktúr 5.mes. 2012

11. 7. 2012

 Prehľad za V./2012

5412098 2.5 Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 Odvoz dom odpadu 844,93 132,11
5412099 2.5 ELYOS s.r.o. Pov.Bystrica 45270503 Dodanie a montáž dverí na OCU 595,00 99,17
5412100 2.5 SLOVGRAM Bratislava 17310598 Licencia na použ.hud.diel 33,50 5,58
5412101 2.5 AKM - Kopecký Pov.Bystrica 34661930 Programátorské práce 193,12 32,19
5412102 2.5 Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 Triedenie a separ. odpadu 98,26 16,38
5412103 2.5 TIZ s.r.o. Ilava 36326216 Materiál na opratovanie 41,47 6,91
5412104 10.5 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Za telekomunikačné služby 51,41 8,57
5412105 10.5 Alsana s.r.o. Dubnica 36328529 Za výkon zdravotnej služby 12,26 2,04
5412106 12.5 D.A.L. s.r.o. Žilina 36413861 Kamenivo pre MK 274,56 45,76
5412107 12.5 Považská stavebná Pov.Bystrica 36322679 Práce strojom na verej.priestran 249,84 41,64
5412108 3.5 DOXX - Stravné lístky Žilina 36391000 Stravný lístok 2,85 € / ks 309,58 2,20
5412109 4.5 Geodézia a kartografia H.Mariková 46381015 Geodetické práce 337,00 0,00
5412110 15.5 Obec Jasenica Jasenica 00317349 Mzdy pre opatrovateľky 351,78 0,00
5412111 15.5 Považská stavebná Pov.Bystrica 36322679 Rekultivácia priestorov pri OCU 664,94 110,82
5412112 15.5 WebHouse s.r.o. Trnava 36743852 Web stránka obce 19,92 3,32
5412113 15.5 PATRIOT GROUP Trenčín 45407657 Vymáhanie pohľadávok 106,61 17,77
5412114 15.5 AKM - Kopecký Pov.Bystrica 34661930 Programátorské práce 205,20 34,20
5412115 15.5 PP s.r.o. Žilina 31592503 Práce a mzdy - odb.literatúra 50,70 8,45
5412116 15.5 Stredosl.energetika Žilina 36403008 El.energia - budovy a VO 4 545,00 757,50
5412117 15.5 Stredosl.energetika Žilina 36403008 Vyúčtovanie el.energie DBF 4 710,31 785,05
5412118 16.5 ContiTrade Slovakia Pov.Bystrica 36336556 Oprava UNC 141,11 23,52
5412119 16.5 Unimat Slovakia Pov.Bystrica 10879072 Kanc.,hygien.,ostat.materiál 112,69 18,78
5412120 17.5 TaT a.s. Žilina 36400491 Za komunálny odpad 64,97 8,76
5412121 22.5 Boldižár Igor Ing. Udiča 37084682 Úprava terénu pri OcU 280,00 0,00
5412122 22.5 Obec Hatné Hatné 00692484 Vývoz domového odpadu 242,25 0,00
5412123 22.5 Ing.Pavol Tučník Udiča 30482011 Školenie BOZP a PO 100,00 0,00
5412124 24.5 Slovak Telekom Bratislava 35763469 ZA služby mobilnej siete 27,64 4,61
5412125 29.5 AKM - Kopecký Pov.Bystrica 34661930 Oprava počítača 52,32 8,72
5412126 29.5 Jaroslav Kopúnik Hor. Mariková 45410097 služby pre OcU 220,00 0,00