Choď na obsah Choď na menu
 


 

Č.faktúry    Dátum dor. fa                         Dodávateľ      Popis fakturovaného plnenia Celk. hodn.v €   Z toho
      Názov Adresa IČO       DPH
5413023   04.03. Chudovský a.s. Pov. Bystrica 31564682 odvoz odpadu 574,68   90,14
5413024   04.03. Chudovský a.s. Pov. Bystrica 31564682 odvoz odpadu 95,70   15,95
5413025   04.03. KEO,s.r.o. Záhorce 36739464 Aktualizácia KEO 13,50   2,25
5413026   13.03. ContiTrade Slovakia Pov. Bystrica 36336556 oprava a výmena pneumatík 32,42   5,40
5413027   13.03. H-AQUA s.r.o. K.Podhradie 43842275 pitná voda 27,00   4,50
5413028   13.03. ILLE-Papier-Service  Skalica 36226947 Hygienické potreby 92,69   15,45
5413029   13.03. Obec Jasenica Jasenica 00317349 mzdy opatrovateľky 367,46   0,00
5413030   13.03. Slovak telekom Bratislava 35763469 Telekom. služby 51,97   8,66
5413031   19.03. KEO,s.r.o. Záhorce 36739464 Aktualizácia KEO 13,50   2,25
5413032   19.03. Marek Hric Lutila 46072411 stojan na bicykle 114,00   0,00
5413033   01.03. DOXX srtavné lístky Žilina 36391000 stravné lístky  343,18   2,20
5413034   21.03. KEO,s.r.o. Záhorce 36739464 Akt. programu KEO 13,50   2,25
5413035   21.03. Slov.agentúra ŽP Ban. Bystrica 00626031 Doplnok č.10 UPN 2 280,00   380,00
5413036   21.03. Slovak telekom Bratislava 35763469 Telekom. služby 26,94   4,49
5413037   03.04. DOXX srtavné lístky Žilina 36391000 stravné lístky 343,18   2,20
5413038   03.04. AKM-Ing.Kopecký Pov. Bystrica 34661930 oprava tlačiarne 61,20   10,20
5413039   03.04. IURA EDITION Bratislava 31348262 odborná literatúra 43,00   7,17
5413040   11.04. Slovak telekom Bratislava 35763469 Telekom. služby 58,02   9,67
5413041   11.04. Obec Jasenica Jasenica 00317349 mzdy opatrovateľky 356,35   0,00
5413042   11.04. H-AQUA s.r.o. K.Podhradie 43842275 pitá voda 27,00   4,50
5413043   11.04. HUMA-Pavol Hozdek Pov. Bystrica 34972731 mat. na kuch. OcU 160,32   26,72
5413044   14.04. Unimat Slovakia Pov. Bystrica 10879072 mat. pre dom. odpad 74,18   12,36
5413045   16.04. ELMIKO-Kovačovič Bzince  17667984 materiál prea miest.rozhlas 240,00   40,00
5413046   16.04. Chudovský a.s. Pov. Bystrica 31564682 strojné čistenie 300,00   50,00
5413047   22.04. Deutsche Leasing Sl. Bratislava 35813474 vyučtov.zálohy na nákup traktora 5 236,80   872,80
5413048   22.04. KEO,s.r.o. Záhorce 36739464 Akt. programu KEO 13,50   2,25
5413049   22.04. T+T s.r.o. Žilina 36400491 uloženie odpadu na skládke 63,40   8,55
5413050   26.04. BYSREAL Pov. Bystrica 36322679 materiál kuchyna OcU 720,72   120,12
5413051   26.04. SLOVGRAM Bratislava 17310598 licencia na verej.použ.hudob.diel 33,50   5,58
5413052   26.04. Slovak telekom Bratislava 35763469 Telekom. služby 26,21   4,37
5413053   26.04. IVES Košice Košice 00162957 program matrika 25,09   4,18
5413054   05.04. Chudovský a.s. Pov. Bystrica 31564682 vývoz odpadu 95,70   15,95
5413055   05.04. Chudovský a.s. Pov. Bystrica 31564682 vývoz odpadu 818,87   128,30