Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy 2015

30. 1. 2015

Zmluva o dielo č. EA PRV 2015/001:/file/401/zmluva--o-dielo-ea-prv-2015-001.pdf
Zmluva o dielo: Projektová dokumentácia Multifunkčného ihriska: /file/413/zmluva-o-dielo---projekt.dokum..pdf

Zmluva o poskytnutí príspevku pre ZSS Obce Horná M/file/414/zmluva-o-pskyt.fin.prisp.-soc.sl.pdfariková
Zmluva o (GO) zhodnotenie technického stavu CAS 148 /file/423/zmluva-o-zabezp.tech.zhodnotenia.pdf  
Zmluva o kúpe majetku TSK pre ZSS obce /file/424/kupna-zmluva-c.-2014-0383-tsk.pdf 
Zmluva o spracovaní PHSR obce pre roky 2015/2020/file/445/phsr-zmluva-o-dielo.pdf
Zmluva o vykonaní prác Lesy/file/458/zmluva-o-dielo-c.lesy-ohm1-2015.pdf
Zmluva o dielo/file/476/zmluva-o-dielo-c.h-1--2015.pdf      
Zmluva audit /file/495/zmluva-o-vykonani-auditu-2015.pdf
Zmluva o dielo /file/478/zmluva-o-dielo---phsr.pdf
Zmluva o dielo /file/480/zmluva-o-dielo-c.h-3-2015.pdf
Zmluva o dielo /file/482/zmluva-o-dielo-mfs-1-2015.pdf
Zmluva o dielo /file/483/zmluva-o-dielo-mfs-2-2015.pdf

Zmluva o dielo /file/484/zmluva-o-dielo-mfs-3-2015.pdf

Zmluva o dielo /file/479/zmluva-o-dielo-c.h-2--2015.pdf

Zmluva o dielo /file/481/zmluva-o-dielo-c.h-4-2015.pdf 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov /file/485/zmluva-ppa-zvysenie-bezpecnosti.pdf
Zmluva o dielo chodník /file/490/zod-c.-v-1-2015.pdf
Zmluva o dielo MFI /file/488/mfi-horna-marikova-zod.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na ÚPD /file/489/zmluva-upd-dotacia.pdf
Zmluva o dielo KS /file/491/ks-zmluva-o-dielo.pdf
Zmluva o úvere KS /file/492/zmluva-o-uvere-ks.pdf
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke /file/493/dohoda-o-vyplnovacom-prave-k-blankozmenke.pdf
Zmluva úrad vlády MFI  /file/494/zmluva-urad-vlady-mfi-horna-marikova.pdf
Zmluva kúpa a darovanie MK /file/527/kz-a-dz-krsik.pdf
Zmluva o dielo Cesty /file/504/zmluva-o-dielo-ea-prv-2015-001-721-cesty.pdf
Zmluva o dielo Ďalší projekt podop 7.2 /file/505/zmluva-o-dielo-ea-prv-2015-001-dalsi-projekt.pdf
Zmluva o dielo Uskutočniteľnosť OcU 745 /file/519/hm-ocu-dielo-uskutocnitelnost.pdf
Zmluva o dielo OcU projekt 745p /file/520/hm-ozn-dielo-podanie-ziadosti.pdf
Zmluva o dielo Uskutočniteľnosť  označenie 753 /file/521/hm-ozn-dielo-uskutocnitelnost.pdf
Zmluva o dielo Ďalší projekt označenie 753p /file/520/hm-ozn-dielo-podanie-ziadosti.pdf
Zmluva o pripojení k DEUS /file/517/hm-deus-zmluva-o-pripojeni.pdf
Zmluva Natur Pack obaly  /file/523/natur-pack-obaly.pdf

Zmluvy o nájme hrobového miesta - rok 2015 /file/600/rok-2015.pdf