Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy 2016

19. 8. 2016

KZ Kališík - /file/576/kz-1-2016--kalisik.pdf

KZ Melicher /file/561/melicher.pdf

KZ Longauer /file/562/longauer-a-spol..pdf

KZ Rariková+Šperková /file/567/kz-4-2016--zverejnenie.pdf

KZ Kršíková Etela /file/568/kz-5-2016--krsikova-etela.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie s TSK /file/569/zmluva-o-poskytnuti-dotacie--tsk.pdf

Zmluva o spolupráci s POS /file/570/zmluva-o-spolupraci-pos.pdf

ZoD Bzenčan /file/571/zod--bzencan.pdf

ZoD Hanuliak /file/572/zod-hanuliak.pdf

ZoD Ježíková /file/573/zod-jezikova.pdf

ZoD Kopúnik /file/574/zod-kopunik.pdf

ZoD Mareček /file/575/zod-marecek.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve /file/580/zmluva-o-poskyt.sluzieb-v-odpad.hosp..pdf

KZ Budayová Anna /file/590/kz-6-2016--budayova-anna.pdf

Zmluva o vecnom bremene SSE-Krivčík /file/591/sse-krivcik.pdf

Zmluva o vecnom bremene Hrkota - /file/593/notarska-zapisnica--n-152-2016.pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny /file/598/dodatok-c.1-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny.pdf

Zmluvy o nájme hrobového miesta - rok 2016 - /file/601/rok-2016.pdf