Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy 2017

2. 1. 2017

OPKŽP-PO1-SC111-2016-10/66 Zmluva o poskytnutí NFP /file/605/zmluva-nfp-opkzp-hornamarikova.pdf

KZ 1-2017 - Kudla - /file/614/kz-1-2017---kudla.pdf

Licenčná zmluva na digitálny systém pohrebiska/file/615/licencna-zmluva--hrobove-miesta.pdf

Zmluva o poskytnutí FP na sociálnu službu /file/617/zmluva-o-fp-na-socialnu-sluzbu.pdf

Dodatok č. 1 - Zmluva o dielo  /file/623/dodatok-c.1-k-zmluve-o-dielo-c.11-2010.pdf

Dodatok č. 6 - Zmluva o nájme nebytových priestorov /file/624/dodatok-c.6-k-zmluve-o-najme-nebyt.-priestorov.pdf

Zmluva - Dôvera /file/625/zmluva-o-elektronic.-komunikacii-dovera.pdf

Zmluva o vykonaní auditu /file/626/zmluva-o-vykonani-auditu-2017.pdf

KZ 2-2017 - /file/631/kz-2-2017.pdf

Darovacia zmluva MFS -/file/639/darovacia-zmluva-mfs-d-trans.pdf

Darovacia zmluva MFS - /file/640/darovacia-zmluva-mfs-asfa-kdk.pdf

Darovacia zmluva MFS - /file/644/darovacia-zmluva-mfs-paganik.pdf

Darovacia zmluva MFS - /file/643/darovacia-zmluva-mfs-mgg.pdf

Darovacia zmluva MFS - /file/642/darovacia-zmluva-mfs-hant-ba.pdf

Darovacia zmluva MFS - /file/641/darovacia-zmluva-mfs-axbenet.pdf

Darovacia zmluva MFS - /file/645/darovacia-zmluva-mfs-playmax.pdf

Darovacia zmluva MFS - /file/646/darovacia-zmluva-mfs-psl.pdf

Darovacia zmluva MFS - /file/647/darovacia-zmluva-mfs-renntax.pdf

Darovacia zmluva MFS - /file/648/zmluva-o-reklame-mfs-furnmet.pdf

Darovacia zmluva MFS - /file/649/zmluva-o-reklame-mfs-komunikacia.pdf

ZoD MFS - /file/650/zod-mfs-1-2017-jan-ambroz.pdf

ZoD MFS - /file/651/zod-mfs-2-2017-marecek.pdf

ZoD MFS - /file/652/zod-mfs-3-2017-ulicka.pdf

KZ 3/2017 - /file/656/kz-3-2017---markus.pdf

Poistná zmluva traktor /file/657/poistna-zmluva-traktor-s-prisl..pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie TSK /file/658/zmluva-o-poskyt.dotacie-tsk.pdf

Zmluva o spolupráci POS /file/659/zmluva-o-spolupraci--pos.pdf

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke /file/660/zmluva-o-vyplnovacom-prave-k-blankozmenke.pdf

Ukončenie zmluvy Chudovský-separovaný zber -/file/667/dohoda-o-ukonceni-zod-c.11-2010-chudovsky.pdf

Zmluva na separovaný zber MEGAWASTE- /file/668/zmluva-na-poskytnutie-sluzieb-megavaste.pdf

Zmluva o predaji dreva na pni - /file/677/predaj-dreva-na-pni.pdf