Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy 2017

21. 11. 2017

Zmluva NF POPKZP -/file/605/zmluva-nfp-opkzp-hornamarikova.pdf

KZ 1-2017 /file/614/kz-1-2017---kudla.pdf

Licenčná zmluva-hrobové miesta /file/615/licencna-zmluva--hrobove-miesta.pdf

Zmluva o FP na sociálnu službu /file/617/zmluva-o-fp-na-socialnu-sluzbu.pdf

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.11-2010 /file/623/dodatok-c.1-k-zmluve-o-dielo-c.11-2010.pdf

Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytových preistorov /file/624/dodatok-c.6-k-zmluve-o-najme-nebyt.-priestorov.pdf

Zmluva o elek. komunikácii Dôvera /file/625/zmluva-o-elektronic.-komunikacii-dovera.pdf

Zmluva o vykonaní auditu /file/626/zmluva-o-vykonani-auditu-2017.pdf

Záverečný účet obce za rok 2016 /file/630/zaverecny-ucet-obce-horna-marikova-za-rok-2016.pdf

KZ 2-2017 /file/631/kz-2-2017.pdf

Vnútorný predpis prijímania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti /file/635/vnutorny-system-pijimania-a-evidencie-podnetov-pri-oznamovani-protispoloc.cinnosti.pdf

Darovacia zmluva MFS . D-TRANS /file/639/darovacia-zmluva-mfs-d-trans.pdf

Darovacia zmluva MFS .ASFA-KDK /file/640/darovacia-zmluva-mfs-asfa-kdk.pdf

Darovacia zmluva MFS- AX BENET /file/641/darovacia-zmluva-mfs-axbenet.pdf

Darovacia zmluva MFS - HANT BA /file/642/darovacia-zmluva-mfs-hant-ba.pdf

Darovacia zmluva MFS - MGG /file/643/darovacia-zmluva-mfs-mgg.pdf

Darovacia zmluva MFS- Paganík /file/644/darovacia-zmluva-mfs-paganik.pdf

Darovacia zmluva MFS - PLAYMAX /file/645/darovacia-zmluva-mfs-playmax.pdf

Darovacia zmluva MFS - PSL /file/646/darovacia-zmluva-mfs-psl.pdf

Darovacia zmluva MFS - RENNTAX /file/647/darovacia-zmluva-mfs-renntax.pdf

KZ 3 - 2017 /file/656/kz-3-2017---markus.pdf

Poistná zmluva - traktor s prísl. /file/657/poistna-zmluva-traktor-s-prisl..pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie TSK - /file/658/zmluva-o-poskyt.dotacie-tsk.pdf

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke -/file/660/zmluva-o-vyplnovacom-prave-k-blankozmenke.pdf

Dohoda o ukončení ZoD č.11-2010 Chudovský /file/667/dohoda-o-ukonceni-zod-c.11-2010-chudovsky.pdf

Zmluva o poskytnutie služieb MEGAWASTE -/file/668/zmluva-na-poskytnutie-sluzieb-megavaste.pdf

Predaj dreva na pni /file/677/predaj-dreva-na-pni.pdf

Zmluva o prevádzke webového sídla /file/679/zmluva-o-prevadzke-weboveho-sidla.pdf

Zmluva o vytvorení webového sídla /file/680/zmluva-o-vytvoreni-weboveho-sidla.pdf

Kooperativa-poistenie kontajnerov KO - /file/688/kooperativa-poist.kontajn.ko.pdf

Kooperativa - poistenie strojov -/file/689/kooperativa-poistenie-strojov.pdf

Kooperativa - poistenie nosič kontajnerov /file/690/kooperativa-pzp-nosic-kontajnero.pdf

Kooperativa - poistenie PZP traktor /file/691/kooperativa-pzp-traktor.pdf

Kooperativa . poistenie PZP vlečka -/file/692/kooperativa-pzp-vlecka-pronar.pdf

Dodatok č.4 -ZSS Obce Horná Mariková /file/693/dodatok_c4_k_vzn.pdf

Zmluva o spolupráci /file/695/zmluva-o-spolupraci---pos.pdf

Dodatok č. 1 ZSS Obce Horná Mariková/file/700/dodatok-c.1--k-vzn-obce-horna-marikova.doc

Dodatok č. 3 ZSS Obce Horná Mariková /file/696/dodatok-c.3-k-zriadovacej-listine-zss.doc

Vnútorný poriadok ZZS Obce Horná Mariková /file/699/vnutorny_poriadok_zss_obce_h.m-novy.docx

Prevádzkový poriadok II. ZSS Obce Horná Mariková /file/697/ii.__prevadzkovy_poriadok_ubytovacej_casti-2-novy.docx

Prevádzkový poriadok III. ZSS Obce Horná Mariková /file/698/iii._prevadzkovy_poriadok_stravovacej_prevadzky-1novy.docx