Choď na obsah Choď na menu
 


Zverejňovanie zmlúv

11. 2. 2011

Prehľad uzatvorených zmlúv

(zmluvy vo formáte PDF možno otvoriť kliknutím na číslo zmluvy)


Zmluva ťažba dreva Harušinec


Zmluva predaj dreva PD2

Zmluva o PNFP Verejné osvetlenie

Zmluva o dielo realizácia VO

Zmluva o PNFP Verejné priestory

Zmluva Verejné priestory

Zmluva o spracovaní projektovej dokumentácie

Zmluva s podnikom LESY SR

Zmluva MPSVaR Panda

Zmluva no Panda dot

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena SSE-D

Zmluva o zámene pozemkov 6.3.2013

Dodatok č.1 k zmluve o zámene pozemkov

Dodatok k zmluve o zámene pozemkov

KZ-1/2013

KZ-2/2013

Zmluva o poskytnutí dotácie - Regionálne školstvo -17.04.2013

Kúpna zmluva z 10.5.2013

Zmluva o vyvoze KO  -37 2013 - Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

Zmluva o vyvoze KO -273 2013 - Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

Zmluva o vyvoze KO -484 2013 - Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

Zmluva o vyvoze KO -628 2013 - Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

Zmluva o vyvoze KO -858 2013 - Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

Zmluva o vyvoze KO -747 2013 - Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

Zmluva o vývoze KO -275 2013 - Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

Zmluva o vyvoze KO -276 2013 - Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - 06.05.2013

Zmluva o dielo 37-2/2013

 Nájomná zmluva 1/2013

 file/253/zmluva-o-poskytnuti-prispevku.pdf

file/257/kupno-predajna-zmluva-.pdf

file/258/zmluva-zss-obce-horna-marikova-v-primabanka.tif

Zmluva o službách Balúch 20140601  BOZP

Zmluva o exekučných službách 201402

Zmluva o dielo 37-1/2013

KZ 1/2014file/292/kz-antalova-barancik.pdf

Zmluva s lesným hospodáromfile/297/zmluva-s-lesnym-hospodarom.pdf

Zmluva o poistení majetku -UNIONfile/298/union-poistenie-nehnutelnosti.pdf

Zmluva o vývoze KOfile/301/zmluva-o-vyvoze-ko-37-2014.pdf

Zmluva o auditefile/312/zmluva-o-vykonani-auditu.pdf

Nájomná zmluvafile/314/najomna-zmluva-m-2014.pdf

Dodatok k zmluve o dopadefile/316/dodatok-c.2-k-zmluve-na-zneskod.odpadu.pdf

Zmluva o poskytnutí grantufile/317/zmluva-o-poskytnuti-grantu.pdf